اسب اقبال با مالکیت عبدالقادر فقیهى رونمائى شد

 .به گزارش پسین اوز وبه نقل از دبیر انجمن نو اندیشان ، همایش زیبائى وشوى سواره  ودست گردان اسب هاى اقبال، هنلرى ، غرور ، سورن وهمراه وکره اش در شهر وراوى شهرستان مهر برگزارشد . ساسان پیرزاد گفت: در این همایش باشگاه برادران بدرى اوز خوش درخشیدند . اسب هاى زیبا واصیل اقبال با مالکیت عبدالقادر فقیهى وهنلرى عارف  شرفى رونمائى شدند ، پیرزاد افزود ، از اوز محسن محبى رئیس کورس اسب سوارى استان فارس به همراه اسب سواران وعلاقمندان به اسب سوارى ، یوسف وفخرالدین بدرى ،عبدالله محبى ، پیمان طاهرپور ، محمدرسول نورافشان ، پوریا احمدى پور ، عبدالله ساعى ، حامد بهادرپور، عارف شرفى ، ناصر بهزادى ، سید سلیمان احمدى ، ابراهیم على زاده، سید محمدباقر احمدى زاده ، قاسم صفرى ، برادران عبداللهى ، مهدى دانشور ، خلیل مندنى پور ، حمید بیضائى ، عقیل اکبرى ، محسن صداقت ، نوید خضرى وساسان پیرزاد حضور فعال داشتند . گفتنى است که این همایش با شکوه در روز جمعه ٩ فروردین ٩٨ در محل پیست اسب سوارى وراوى با حضور خیل تماشاگران برگزار شد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد