انتخابات صنف خواربار لارستان در اوز

به گزارش پسین اوز، انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف خواربار فروشان لارستان از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۶ دی ماه ۹۷ در دو شعبه اصلی لار و شعبه فرعی اوز آغاز و تا ساعت ۱۳ ادامه دارد.

۱۰ نفر به اسامی: اله یار بستگان، علیرضا پیام، محسن جهانگیری، حسن خندان، عبدالرسول سدیدی، محمدجعفر طاهر حقیقی، مسلم فرح بخش لاری، عبداله معصوم نژاد، مجید مقدسی و محمدرضا نراقی به عنوان داوطبان هیات مدیره و محمد جواد آسوده، محمدامین خودمهر و مریم رنجبر لاری به عنوان داوطلبان بارزس اعلام شده بود.

در شعبه فرعی اوز آقایان حمیدرضا زمانی، وحید فروزانی و محمد امینی به عنوان نمایندگان اتاق اصناف در حوزه حضور و نظارت داشتند. به گفته زمانی اگر در پایان رای گیری تعداد آراء به ۴۵۰ نفر رسید. رای گیری متوقف و در غیر این صورت رای گیری ادامه خواهد یافت. در حوزه اوز تا ساعت ۵/۱۰بامداد تعداد ۱۳۶ نفر آراء خویش را به صندوق ریخته بودند حوزه فرعی اوز واقع در ساختمان شهرداری و در نمایندگی اتاق اصناف آراء صنف خواربار را اخذ می نماید.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد