اوز با بیشترین تعداد دوچرخه سواردرمسابقات المپیادکشوری حضورخواهد یافت

*اوز با بیشترین تعداد دوچرخه سواردرمسابقات المپیادکشوری حضورخواهد یافت* .
برگزیدگان المپیاددوچرخه سواری فارس متشکل از ۹ نفر با ترکیب ۵ نفر از رکابزنان نوجوان اوز در المپیادکشوری که در استان آذربایجان شرقی و در شهر تبریزبرگزار خواهد شد حضور خواهندیافت .


به گزارش سعید پرمون رئیس هیات دوچرخه سواری بخش اوز مانی کریما، فاضل پیامی، امین اعتمادی ، محمدحاجیانی و حمید خوشابی ۵ دوچرخه سوارنوجوان اوز هستند که برای استان فارس در مسابقات المپیاد کشوری رکاب خواهندزد .
علی خوشابی مربی نام آشنای اوز تیم فارس را در این مسابقات رهبری خواهدکرد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد