اوز در پسکرانه خلیج فارس (۵)

در بامداد پاییز سال ۱۲۵۰ هجری قمری ۷ نفر از بزرگان اوز که همگی از طایفه میر بودند در قالب یک هئیت. نماز صبح را به امامت مرحوم حاج شیخ احمد گپ اقامه و پس از صحبت با شیخ برای تعیین کلانتر و عزل ابول کله راهی لار شدند. مرحوم شیخ دست تک تک آنان را گرفت و برایشان دعا خواند. قصد هئیت حضور در مقر حکمرانی لارستان و ملاقات با نصیرخان لاری بود. با این هیئت ۵ نفر تفنگ چی و آذوقه دار نیز همراه بودند.

۱-امیر محمدرضی ۲-امیر محمدهاشم ۳-میرمحمدحاجی میر ۴-میر جعفر ۵-میر نجما ۶-میر حمزه ۷- میرتقی این هیئت ۷ نفره را تشکیل می دادند که در آن بامداد با غرور و تکبر و امید به آینده هر کدام سوار بر اسبان عربی و همراهان نیز با قاطر و الاغ آنان را همراهی می کردند. پس از انجام مراسم بدرقه ساده توسط مولانا حاج شیخ احمد. فرستاده ای به نام عبدالرحیم از سوی کلانتر وقت (ابول کله) خود را به آنان رساند و گفت: کلانتر  گفته است هر کس امروز به لار برود تنبیه و جریمه می شود، که امیر محمدهاشم از اسب پیاده شد و با ضرب و شتم و تمسخر او را فراری داد. هیئت پس از رسیدن به لار در مقابل دارالحکومه مورد استقبال خان قرار گرفته و پس از صرف شام، ابتدا امیر محمدهاشم از سوی هیات لب به سخن و گلایه گشود و گفت: من چندی قبل خدمت رسیده و موضوع تعیین کلانتر اوز صحبت کرده ام و در همانجا تمام شده است. حالا چرا فردی نالایق و شعبده باز زمام امور را به دست دارد؟ وی افزود آقا عبدل لاری فردی محترم و خیر خواه بود اما قباحت دارد که بعد از وی این فرد حاکم اوز شود؟ و…

خان در جواب خندید و گفت: اصلا ناراحت نباشید. همان موقع که میرهاشم به لار آمد قضیه کلانتری اوز حل شده است. حالا این ابول خان هم ۵ روز که بیشتر حاکم نبوده امروز روز ششم است که شما تشریف آوردید و او دیگر سمتی ندارد. اما سایر اعضای هیات در این مورد گلایه داشته و همگی اظهار داشتند این شخص لیاقت یک دقیقه حکومت در اوز را نیز نداشته است.

خان هم با شام و پذیرایی مفصل سعی کرد که موضوع را کمرنگ جلوه دهد و اظهار داشت: با هماهنگی با فرمانفرمای فارس حکم کلانتری امیر محمدرضی صادر و واصل شده است و مبارک است. در همان جا حکم کلانتری به امیر محمدرضی ابن میرعبدالواحد میر حسین حاجی امیر داده شد و حضار در جلسه صلوات فرستادند.

ابتدا خان و سپس میرهاشم برادرش و بعد همراهان و حضار، امیر محمدرضی را بوسیده و به وی تبریک گفتند. در همان زمان یعنی حدود ساعت ۲۱ به اصطلاح هنگام نماز خفتن یکی از همراهان را با اسبی تندرو روانه اوز کرده تا موضوع کلانتری امیر محمدرضی را به اطلاع عموم برساند.

احمد خضری مدیر مسئول پسین اوز


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد