تکمیل مسجد دانشگاه آزاد

به گزارش پسین اوز، و به نقل از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز با همت نیکوکار شهرمان عبدالقادر فقیهی مسجد سیدنا حمزه (رض) دانشگاه آزاد تکمیل می گردد.

عبدالعزیز خضری افزود: در بازدیدی که عبدالقادر فقیهی از این دانشگاه و مسجد در فروردین ۹۷ به عمل آورد، نیازمندی های مسجد را بررسی و با اهدای مبلغ ۷۱ میلیون تومان مقرر شد تا ساختمان مسجد تکمیل شود. خضری اضافه کرد که دیوار کشی مسجد نیز شروع شده است.

برپایه این گزارش و برآورد محاسباتی محسن مهرآوران برای تکمیل و تجهیز مسجد دانشگاه آزاد نیاز به ۱۷۰میلیون تومان هزینه می باشد که امید است بقیه آن نیز توسط نیکوکاران تامین گردد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد