جریان تکفیر «فتنه متعفن قدیمی» جهان اسلام است

حوزه/ شیخ صالح انصاری، جریان تکفیر را «فتنه متعفن قدیمی» توصیف کرد و گفت: اختلافات فقهی و تفسیری همواره در میان مسلمانان وجود داشته، اما سیره پیامبر اکرم)ص) و عالمان و فقیهان بزرگ هرگز تکفیر و قتل انسان ها نبوده است.

پسین اوز

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از شیراز، شیخ صالح انصاری، عالم اهل سنت از شهر اوز، در همایش «راهکارهای مواجهه با اندیشه‌های افراطی و تکفیری» که در سالن اجتماعات شهید امامی فرمانداری ویژه شهرستان لارستان برگزار شد با اشاره به برخی آیات قرآن، «کج فهمی نصوص» را یکی از ریشه‌های اصلی جریان تکفیر دانست و تصریح کرد: بسیاری از مفتیان جریان تکفیری و افراطی، آگاهی مناسبی از آیات قرآن و سیره نبوی ندارند و بلکه نسبت به آن بدفهمی دارند.

مدیر مجتمع علوم دینی امام شافعی جنوب فارس، جریان تکفیر را «فتنه متعفن قدیمی» توصیف کرد و ادامه داد: اختلافات فقهی و تفسیری همواره در میان مسلمانان وجود داشته، اما سیره پیامبر اکرم)ص) و عالمان و فقیهان بزرگ هرگز تکفیر و قتل انسان ها نبوده است

شیخ صالح انصاری، اسلام را دین رحمت خواند و با تشریح برخی آیات قرآن، محبت و احترام به همه مسلمانان بلکه همه انسانها و حتی کافران را شیوه‌ای منطبق با قرآن و سیره پیامبر دانست و گفت: همه مردم به‌ویژه جوانان در جوامع اسلامی نیاز اساسی به فهم دقیق و عالمانه دین دارند و باید به آنان خوانش صحیح قرآن و متون دینی را بیاموزیم تا در فتنه تکفیر و جریانهای افراطی دچار نشوند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد