حسین زاده ، در هیات رئیسه مجلس

 به گزارش پسین اوز وبه نقل از حافظ نیوز ، گزینه هاى رئیس ونواب رئیس واعضاى هیات رئیسه مجلس یازدهم مشخص شدند ، قالیباف، حاج بابائى ، نیکزادومیر سلیم گزینه هاى ریاست هستند

، بر اساس نشست مجمع منتخبین مجلس یازدهم استان فارس در شیراز براى حضور نمایندگان فارس در هیات رئیسه مجلس بحث وبررسى شد وبا راى گیرى مهندس حسین حسین زاده منتخب شهرستان هاى لارستان ، خنج ، گراش واوز. نامزد پست ، ناظر هیات رئیسه مجلس وابراهیم عزیزى منتخب شهرستان هاى شیراز وزرقان نامزد پست دبیر هیات رئیسه مجلس خواهند شد ، ونمایندگان استان فارس متعهد شدند که در این زمینه فعال وبه این دونفر راى دهند . گفتنى است که هیات رئیسه شامل رئیس ، نواب رئیس (٢نفر)، ۶ دبیر و٣ ناظر است . انتخاب رئیس توسط نمایندگان وبا راى مطلق وانتخاب سایر اعضاء هیات جداگانه وابا راى اکثریت نسبى است.


2 دیدگاه

  1. اوزی دوستدار منطقه

    امید واریم موفق باشند وفعال برای کل منطقه باشند ومانند نماینده قبلی غیر فعال نباشند ومانند حسنی گراشی فقط نماینده گراش نباشند اینشالله

  2. استقرار. دفتر. ارتباط. مردمی

    نماینده محترم. اخیرا. در لار. وگراش. دفتر.ایجادد کرده اند. وبرای. این. دفاتر. مسول. تعین کرده اند. که بامردم. ارتباط. داشته. باشند. لازم. است که بزودی. در مرکز شهرستان. اوز. هم. دفتر مخصوص نماینده. مستقر شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد