طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی

طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی

به گزارش پسین اوز، و به استناد نامه شماره ۵۶۷۹/۱۹۴۷/۹۹ مورخه ۹۹/۹/۱۰ فرمانداری شهرستان اوز و با توجه به مصوبه شورای اقتصاد، شرایط برای خودروهای بخش حمل بار و مسافربری شامل وانت بار و تاکسی ها از سیستم بنزینی به دوگانه سوز (CNG) به صورت رایگان فراهم شده است.

لذا صاحبان این گونه خودروها می توانند پس از مراجعه به (GCR.NIOPDC.IR) و انجام مراحل ثبت نام از طریق کارگاه های مجازی تبدیل خودرو از مزایای طرح رایگان استفاده کنند. شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منطقه فارس اعلام کرده است. صاحبان خودرو سعی کنند با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در راستای افزایش استفاده از سوخت پاک و اقتصادی (CNG) اقدام کنند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد