لسه

مترسک در گویش اوزی به آن «لِسَه» می گویند. لِسَه سازه ای است که از چوب و پارچه ساخته می شود. این سازه در محل کشت یا آبگیر و چشمه می گذارند تا جانوران و پرندگان به آنجا وارد نشده و کشتزار را خراب نکنند یا جانوران و پرندگان از آبگیر و چشمه آب نخورند. در اوز بیشتر لسه ها بصورت پرچم است و پارچه های آن از رنگ های تند و جیغی استفاده می شود. مانند رنگ قرمز، زرد، نارنجی. بنابراین رنگ های خاکستری چون زمینه ای مانند رنگ زمین دارد کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.


شکارچیان سازه های لسه ای را در کنار آبگیر یا چشمه می گذاشتند تا حیوانات یا پرندگان را از نوشیدن آب در آن آبگیر و چشمه بترسانند و آنها ناچار به آبگیر یا چشمه ای بروند که شکارچی در آن کمین کرده است. کشاورزان مجبور بودند بعد از ۳ الی ۴ روز رنگ پارچه و یا نوع و محل لسه را تغییر دهند. چون اگر لسه به طور ثابت به مدت چند روز می ماند، پرندگان در می یافتندکه این سازه ها خطرناک نیستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد