شوراى شهر ساخت مخزن آب را پیگیرى کرد

به گزارش پسین اوز، و به نقل از رئیس شوراى اسلامى شهر اوز به منظور پیگیرى ساخت مخزن و برطرف شدن مشکلات آب، جلسه اى در آبفاى شیراز برگزار شد.

در این جلسه که فریبا صالحى رئیس، جعفر راستگو عضو و نماینده شوراى لارستان در استان فارس و جهانگیرعطوفت رئیس آبفاى اوز و کارشناسان ومهندسان آبفاى فار س حضور داشتند. صالحى، راستگو وعطوفت وضعیت و مشکلات آب شهر را تشریح کردند. و بر ساخت منبع جدید و تعویض و نوسازى لوله هاى فرسوده تاکید شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد