مطبوعات در سال ٩٧

مطبوعات در سال ٩٧

::به گزارش پسین اوز وبه نقل از مدیرکل مطبوعات ورسانه هاى داخلى در گفتگو با پایگاه خبرى سینما پرس ، استعفاى معاون مطبوعاتى ، نوسانات ارزى ، بحران کاغذوتعطیلى نمایشگاه مطبوعات از مهمترین رویدادهاى مطبوعاتى در سال ٩٧ بود ، سید محمدرضا دربندى گفت ؛ وزارت ارشاد مسئول تامین کاغذ روزنامه ها نیست ، واز شروع اعطاى مجوزها تا کنون ٣٠ خبرگزارى ، ١۵٧٠پایگاه خبرى و۴۶٠٠نشریه مجوز گرفته اند ، وى اضافه کرد که هیات نظارت معتقدند که به دلیل کافى بودن تعداد روزنامه ها مجوز انتشار روزنامه صادر نشده ونمى شود ومتقاضیان مى توانند کارشان را با هفته نامه شروع کنند واگر روند انتشار آنها موثر ومطلوب بود مجوز روزنامه صادر مى شود ، دربندى در بخشى از سخنانش گفت در سال ٩٧ مجوز ١٢٠٠رسانه مکتوب شامل هفته نامه ، دو هفته نامه ، ماهنامه ، فصلنامه و.. و۶٠٠پایگاه خبرى صادر شده است . مدیرکل مطبوعات با ابراز خرسندى که در سال ٩٧ هیچ روزنامه اى توسط هیات نظارت تعطیل نشده است گفت متاسفانه تعدا دى از رسانه ها به دلیل مشکلات چاپ   گرانى کاغذ ، بیمه کارکنان ومسائل مادى و…. خودشان فعالیت انتشارى را متوقف کرده اند دربندى اظهار داشت در حال حاضر ۴۵۶٠ رسانه غیر فعال داریم که طبق ماده ١۶ پس از ۶ ماه از عدم انتشار باید مجوز لغو شود اما اعضاى هیات نظارت به دلیل مشکلات فعلى یکسال به آنان فرصت داده تا تعیین تکلیف شوند ، وى در باره تعطیلى جشنواره مطبوعات اظهار داشت این جشنواره علاوه بر هزینه اى که براى مدیران رسانه در بر داشت حدود ۵ میلیارد براى وزارت نیز هزینه داشت که با تعطیلى آن هزینه راز رسانه ها ووزارت ساقط کردیم ولى در استان ها نمایشگاه کتاب ومطبوعات بر گزار شد ودرسال ٩٧ حدود ۵٠ درصد یارانه مطبوعات به واجدین شرایط پرداخت شد . دربندى تاکید کرد ما موظف به تامین کاغذ نیستیم اما یارانه کاغذ مى دهیم واز مدیران رسانه ها تشکر کرد وگفت رسانه ها در سال ٩٧ در انعکاس مشکلات جامعه وجریان سازى موفق عمل کردند ، گرچه نتوانستیم در پرداخت وام مدیران مسئول وخبرنگاران به دلیل بحران اقتصادى موفق باشیم.

1 دیدگاه

  1. پس شما چطورى انتشارتان را ادامه مى دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد