هفتمین شماره با پیام دانش

هفتمین شماره فصلنامه با پیام دانش مربوط به تابستان ۱۳۹۷ با بهای ۵ هزار تومان در قطع ۲۹در ۲۱ سانتی متر (وزیری بزرگ) با چاپ رنگی و کاغذ گلاسه مرغوب از سوی دانشگاه ازاد مرکز اوز چاپ و منتشر شد.

گفتنی است که فصلنامه با پیام دانش با مدیرمسئولی عبدالعزیز خضری و سردبیری پروانه پدرام از سوی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز چاپ و منتشر می گردد که در این شماره مطالب مثل های هرمزگان و خلیج فارس از احمد حبیبی، حماسه فوتبال ملی و نقش مدیریت از فردین خضری، قدرشناسی از سرمایه انسانی از مدیر مسئول، گفتگو با دبیر هیات دوچرخه سواری بانوان از بهاره بهبین، سهراب سپهری از علیرضا کشفی، اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی از سعیده مرشدی و مقالات متعدد دیگر و اخبار دانشگاه خواندنی و قابل تفکر است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد