گذری به بررسی علل موفقیت تحصیلی دختران ممتاز مقطع راهنمایی اوز

 در سال ۱۳۸۲ که در سمت مدیریت مدرسه راهنمایی دخترانه احمدیان مشغول انجام وظیفه بودم به اتفاق همکاران محترم بویژه دبیران عزیز و همیاری آموزش و پرورش توانستیم این آموزشگاه را در سطح منطقه و استان به عنوان آموزشگاه موفق و توانمند که دانش آموزان آن در اکثر موضوعات شاخص بودند معرفی کنیم. در آن سال سعی کردم با کمک همکاران بویژه مربی پرورشی علل موفقیت تحصیلی را طبق اصول علمی بررسی شود که این مهم انجام شد و نتیجه این پژوهش به نظر خوانندگان گرامی می رسد.

*اهداف طرح: آشنایی با علل و عوامل موفقیت تحصیلی دانش آموزان ممتاز برای استفاده در برنامه ریزی های آینده این آموزشگاه.

*جامعه آماری: دانش آموزان ممتاز دختر مدرسه راهنمایی احمدیان اوز در سال ۱۳۸۲.

*نمونه و روش نمونه گیری: ۵۲ نفر از دانش آموزان ممتاز مدرسه که به طور اتفاقی از بین کلاس ها انتخاب شدند.

*ابزار پژوهش و تحقیق: پرسشنامه بسته.

*مدل آماری: استفاده از شاخص های توصیفی.

ساختار تعدادی از سوالات تحقیق

*آیا تحصیلات والدین بر موفقیت تحصیلی این دانش آموزان تاثیر دارد؟

*آیا ترتیب تولد فرزندان بر موفقیت تحصیلی آنان اثر دارد؟

*آیا روش تدریس دبیران در موفقیت تحصیلی دانش آموزان اثر دارد؟

*آیا مدیریت مدرسه توانسته است در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر داشته باشد؟

نتایج تحقیق

تفاده از روش توصیفی خلاصه نتایج زیر مشخص شد:

 *فرزند اول خانواده بودن سهم قابل توجهی در موفقیت تحصیلی افراد داشته است.

*شیوه تدریس دبیران از مهمترین عوامل موفقیت برای این افراد به شمار می رود.

*این دانش آموزان تمایل به رقابت با دیگران دارند و مایل نیستند همه دانش آموزان ممتاز در یک مدرسه جمع شوند.

*مطالعه دروس در منزل و یا خارج از آموزشگاه بطور مثال در کتابخانه نقش عمده ای در موفقیت آنان دارد.

*شرکت در کلاس های آموزشی خصوصی نقشی در موفقیت آنان نداشته است.

*این دانش آموزان از حس اعتماد به نفس خوبی برخوردار بودند و خودشان را با استعداد و پرکار معرفی می کردند.

*کمک درسی والدین به فرزندان چندان نقش مهمی در پیشرفت آنان نداشته است.

*مدیریت آموزشگاه نقش موثری در موفقیت آنان داشته است.

پروین دادستان 

1 دیدگاه

  1. بهتر بود در این گزارش عوامل مثبت تاثیر گذار در موفقیت دانش آموزان برجسته تر ارائه میشد و در مورد آنها بیشتر مورد تاکید قرار میگرفت تا در سالهای پیش رو مورد توجه قرار گیرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد