استان فارس در انتهای جدول

به گزارش پسین اوز، و به نقل از بخش خبری ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ صدا و سیما که موانع راه اندازی کسب و کار بررسی شد استان فارس در ۲ شاخص در انتهای جدول قرار گرفت.

شاخص های مورد بررسی به شرح زیر هستند: ۱-میزان صدور مجوز برای راه اندازی کسب و کار

۲-میانگین زمانی صدور مجوز برای راه اندازی کسب و کار که در استان فارس ۴۸ درصد از درخواست ها منجربه صدور مجوز می شود و زمان صدور مجوز برای راه اندازی کسب و کار در استان فارس ۴۰ روز است.

در این بررسی استان ایلام در صدر قرار گرفت چون ۷۴ درصد درخواست ها منجربه صدور مجوز شده و میانگین زمان برای صدور مجوز در این استان ۱۳ روز است.  


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد