­­­­انجمن خیریه سلمان فارسی ۷ تن برنج سرفطر توزیع کرد

انجمن خیریه سلمان فارسی شهرستان اوز به وکالت از شهروندان افزون بر ۷ تن برنج بین شهروندان نیازمند شهر اوز توزیع کرد.

به گزارش پسین اوز و به نقل از اوز امروز ۷ تن و ۱۰۰ کیلوگرم برنج سرفطر بین ۵۸۶ خانوار توزیع شد.

بر پایه این گزارش خانواده های تا ۲ نفر ۱۰ کیلوگرم، خانواده های ۳ و ۴ نفره ۲۰ کیلوگرم، خانواده های ۵ نفره و بیشتر ۲۵ کیلوگرم برنج اهدا شد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد