بازدید نیکوکار اوز از موسسات

عبدالقادر فقیهى نیکوکار بى ادعاى اوز به اتفاق همسرش خانم مهناز حسن زاده از دانشگاه پیام نور ، کمپ هاى نوروزى هلال احمر ، دانائى ومقر فرماندهى نیروى انتظامى ، موزه مردم شناسى ، خانه فرهنگ وغیره بازدید کردند.

در این دیدارها گروهى از علاقمندان وفرهنگ دوستان آنان راهمراهى ودر دانشگاه پیام نور ونیروى انتظامى خواستار بر آورد هزینه بعضى از تعمیرات را شد تا نسبت به بر طرف شدن آنها اقدام کند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد