با افکار زیبا زندگی کن

زندگی زیباست ای زیبا پسند 
زیبه اندیشان به زیبایی رسند 
انسان های قرن حاضر با وجود اینکه بسیار از مثبت اندیشی و فوائد آن شنیده اند ولی باز در اکثر کارهای روزمه خود منفی نگری را جایگزین نگرش مثبت می کند. 
مثبت اندیشی شیوه ای از فکر کردن است که فرد قادر می باشد نسبت به رفتار و احساس و علاقه های خود و دیگران برداشت مناسب داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم ها را بگیرد. 
بدبینی به دنیا و وقایع، خرافه گویی، افراط گرایی، عدم اعتیاد و شکاکی از عوامل منفی گرایی می تواند باشد. 
اکثر افکار انسان دست خود افراد است و با تمرین و تفکر می تواند به کالبد سرد و بی روح زندگی، جانی دوباره بخشد، خوبی ها را، وقایع مثبت را به سمت انسان ها روانه کند، دوستی ها را محکم تر و روابط را پایدارتر کند. 
معمولاً افراد موفق یکی از رازهای موفقیت و خوشبختی خود را مثبت اندیشی و افکار ملایم و انعطاف پذیر می دانند. 
انسان های مثبت نگر معمولا نیمه پر لیوان را می بینند، تاکید بر رفتارهای خوب و نقاط قوت خود دارند و وقایع زندگی خود با طرز بسیار ساده و با دید مثبت برخورد کند. 
تفکر مثبت به این معنا نیست که از وقایع و اتفاقات ناخوشایند بی اطلاع باشم، معنای انکار مشکلات و بدیها نیست بلکه توجه نکردن زیاد به آنهاست. به معنی برخورد مثبت تر و عالاقانه تر با حوادث ناخوشایند زندگی ماست.

منفی نگری می تواند به عنوان یک بیماری نیز قلمداد شود که فرد به هیچ عنوان نتواند تحت هیچ شرایطی به قایع با دید زیبا نگاه کند، مسلما با تغییرنگرش می توان خیلی از نشرها را در مسیر خود حل کرد و زندگی خود را با نشاط تر و امیدوارتر کرد و رفتارهای ناشایست دیگران با دیدی مثبت تر و منطقی تر دید. 

مسلماً مشکلات چنین افرادی نمی تواند از پای درآورد، چنین افرادی با دیدی مثبت و زیبا مشکلات را به فرصت ها تبدیل می کنند و هیچ نشری را برای خود تصور نمی کنند، خوش برخورد به معنای واقعی خوشبخت هستند و با مثبت اندیشی دیگران را هم تحت تاثیر قرار می دهند و در آن انگیزه و روحیه مثبت ایجاد می کنند و خود در زندگی با آرامش نظاره گر زیبایی های خداوندی هستند. 
پس باید به فرزندانمان زیبا زیستن و مثبت فکر کردن آموخت تا در زندگی به موفقیت و کامیابی های بزرگ دست یافت. 
با افکار زیبا زندگی کن، چون زندگی به اندازه افکار تو زیباست.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد