حامیان پویش مردمی بهسازی روشنایی معابر عمومی بیدشهر

به گزارش پسین اوز و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری بیدشهر،  بدین وسیله شورای اسلامی و دهیاری بیدشهر بر خود واجب می داند مراتب سپاس و قدردانی خود را از جوانان عزیز روستا علی الخصوص آقایان: ایوب نظام پور، خالد احمدی و یونس طاهری به پاس ایجاد کمپین بهسازی روشنایی معابر روستا اعلام دارد.

خداوند منان را به پاس وجود این حس مسئولیت پذیری در بین جوانان شاکریم و قطعا اقدامات صورت گرفته در چند وقت اخیر نوید بخش آینده ای روشن است.

لازم به ذکر است بر اساس هماهنگی صورت گرفته میان شورا و جوانان اولویت این عزیزان بر بهبود روشنایی معابر اصلی روستا و شهرک است و قطعا دهیاری و شورا نیز به منظور بهسازی روشنایی سایر معابر تا رسیدن به نتیجه مطلوب از رایزنی و مکاتبات با ادارات مربوطه فرو گذار نخواهد کرد.

به پیوست اسامی حامیان طرح پویش مردمی بهسازی روشنایی روستا به خدمتتان اعلام می گردد.


حامیان پویش مردمی بهسازی روشنایی معابر عمومی بیدشهر:
۱- فرید نگاری ۷۰۰/۰۰۰تومان
۲- شهرام صفایی ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۳- محمد شریفی ۷۰۰/۰۰۰ تومان
۴- نادر اسماعیلی ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۵- محمد آواره ۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان
۶- بهادر نگاری ۵۰۰/۰۰۰ تومان
۷ – یونس طاهری۷۰۰/۰۰۰ تومان
۸ -ابراهیم ابراهیمی ۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان
۹- عزیز شریفی ۵۰۰/۰۰۰ تومان
۱۰-عباد شکری ۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان
۱۱- عارف حسینی ۷۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲- مسعود حاجی زاده ۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۱۳-مجید حاجی زاده ۳/۰۰۰/۰۰۰تومان
۱۴-حمید حاجی زاده ۳/۰۰۰/۰۰۰تومان 
۱۵-صادق سلیم ۱/۰۰۰/۰۰۰تومان
۱۶-ایوب نظامپور ۷۰۰/۰۰۰تومان
۱۷-یونس اسماعیلی ۷۰۰/۰۰۰تومان
۱۸-کامل محمدی ۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۹-فرهاد جمالی ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۲۰- احمد طالبی ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۲۱- خالد احمدی ۷۰۰/۰۰۰تومان
۲۲- شهاب خورسند ۷۰۰/۰۰۰ تومان
۲۳-حمید ابراهیمی ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۲۴- عبدالباسط دانیالی ۳/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲۵-وحید محمدی ۳۵۰/۰۰۰تومان
۲۶- یعقوب نظامپور ۱/۷۵۰/۰۰۰تومان
۲۷-فرحبخش محمدی ۱/۰۵۰/۰۰۰تومان
۲۸ -عادل فروغی ۳۵۰/۰۰۰ تومان
۲۹-جمال عبدیان ۶/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۰- امید نگاری ۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۱ – بهنام جمالی


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد