دومین بارش سال ۹۸

به گزارش پسین اوز و به استناد اعلام کارشناس هواشناسى ظرف ٢۴ ساعت گذشته ١۶ میلیمتر باران در شهر اوز نازل شده است . اردشیر شفائى افزود بر اساس ثبت دستگاه دیجیتال باران سنجى اوز تا کنون در کوى مسکن مهر بعثت شهر اوز ١٢ میلیمتر ودر کوى بوستانو ١۶ میلیمتر باران باریده است ، وى اضافه کرد که جمع بارندگى در سال ٩٨ در شهر اوز افزون بر ٣۴ میلیمتر بوده است ، مهندس شفائى در پایان گفت : رعد وبرق کماکان ادامه داشته وبویژه روزهاى سه شنبه وچهارشنبه شدت خواهد یافت وطبعا بارش هاى بیشترى خواهیم داشت.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد