سال نو و١۵ میلى متر  باران

سال نو و١۵ میلى متر  باران :::سال ٩٨ با ١۵ میلیمتر باران آغاز شد . به گزارش پسین اوز وبه نقل از کارشناس هواشناسى بر اساس نمودار دستگاه باران سنجى دیجیتال واقع در مسکن مهر اوز تا ساعت ٣۵و١۴ دقیقه روز شنبه سوم فروردین ٩٨ جمعا ١۵ میلى متر باران نازل شد ، اردشیر شفائى افزود ، دماى هوا ١۶ درجه سانتى گراد ، رطوبت هوا ٨٧درصد وسرعت باد ٧ کیلومتر بر ساعت وجهت آن شرقى بوده است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد