مسئولان شهرستان بارندگی را امید آفرین دانستند

فرماندار، معاون، بخشدار مرکزی و مدیران منابع طبیعی و جهاد کشاورزی از بارش باران مورخ ۲۵ و۲۶ تیر ۱۴۰۰ اظهار خوشحالی کرده و گفتند که بیشترین بارش در بخش بیدشهر و مرکز آن روستای کوره بوده است، به طوریکه به ترتیب شاهد ۲۵ و۲۶ میلیمتر باران در کوره بوده ایم این بارندگی ها نشان از الطاف الهی است و باعث سرزندگی و نشاط در جامعه شده است.

علی اصغر علی پور فرماندار با آرزوی توفیق برای ارتقاء و توسعه شهرستان از خداوند آرزوی رحمت بیشتر بدون زحمت کرد، سینا آقایاری معاون و انسیه گلابی بخشدار مرکزی، بهنام محمدپور رئیس منابع طبیعی و حسین وطن دوست مدیر جهاد کشاورزی از نزول رحمت الهی

اظهار رضایت نموده و گفتند؛ این بارندگی نشاط و امید را در مردم افزایش داده است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد