نان گران شد


به گزارش پسین اوز وبه نقل از مسؤل اتاق اصناف شهرستان اوز از مورخه ۵مرداد ۱۴۰‪۰ نرخ نان در شهرستان اوز به شرح زیر تعیین گردید.
۱_ لواش یارانه ای نوع یک به وزن ۲۰۰‪گرم به بهای ۴۵۰تومان
۲_ لواش یارانه ای نوع دو به وزن ۱۷۰‪ گرم به بهای ۴۵۰تومان
۳_ تافتون یارانه ای نوع یک سبک به وزن ۲۴۰‪ گرم به بهای ۵۵۰تومان
۴_ تافتون یارانه ای نوع یک متوسط به وزن ۳۱۰‪ گرم به بهای ۷۰۰تومان
۵_تافتون یارانه ای نوع یک سنگین به وزن‪۴٠٠گرم به بهای ٩٠٠تومان
۶_ تنوری نوع یک یارانه ای به وزن ۲۰۰ گرم به بهای ۵۵٠تومان
۷_ تنوری یارانه ای نوع ۲ به وزن۲۰۰ گرم به بهای ۶۰۰‪تومان
۸_ سنگگ ماشینی یارانه ای نوع ۲به وزن۵۰۰ گرم به بهای ۲۰۰‪۰تومان
۹_ سنگگ ریگی یارانه ای نوع ۲به وزن۳۷۵ گرم به بهای ۲۰۰‪۰تومان
۱۰_بربری یارانه ای نوع ۲ به وزن۴۰۰ گرم به بهای ۱۲۵۰تومان
۱۱_ نان ساندویچی و همبری نوع۲ حجمی به بهای ۷۵۰تومان
معصوم نژاد افزود: نانوایی ها موظفند نرخ نامه را در معرض دید مشتریان قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف طبق مقررات اقدام می کند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد