۱۰۰ میلیمتر باران نوید بخش سال نکو

  جمع بارندگی از ساعت ۱۸ روز شنبه ۱۱ دی تا ساعت ۷ صبح روز دوشنبه ۱۳ دی افزون بر ۱۰۰ میلیمتر شد.

به گزارش پسین اوز و به نقل از کارشناس محلی هواشناسی از ساعت ۱۸ روز یکشنبه تا ساعت ۷ صبح روز دوشنبه ۵۲ میلیمتر باران نا زل شد.

اردشیر شفائی افزود: جمع بارندگی شنبه تا دوشنبه افزون بر ۱۰۰ میلیمتر بوده است. وی با بیان اینکه این باران باعث پر شدن آب انبارها وافزایش آب سفره های زیرزمینی شده گفت: این سامانه بارشی پایان یافت و ممکن است سامانه جدید ظرف ۱۰ روز آینده در منطقه ظاهر گردد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد