۱۲۶ هزار نفر عضو شوراهای شهر و روستا هستند

مقامات استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها براساس حدود آنها هستند.

به گزارش پسین اوز و به نقل از پایگاه خبری شهر، رئیس عالی استان گفت: طبق اصل ۱۰۱ قانون اساسی برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری برای برنامه های رفاهی و عمرانی و اجرایی هماهنگ این برنامه ها شورا تشکیل شود، که نحوه تشکیل آن را قانون معین می کند.

پرویز سروری در شصت و چهارمین اجلاس مشورتی روسای شوراهای اسلامی مراکز استان ها افزود: در حال حاضر ۱۲۶ هزار نفر از شهرها و روستاها عضو شوراها هستند که آنان دارائی بزرگی هستند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که باید به این دارائی ها توجه کنیم تا جایگاه شوراها در کشور ارتقاء یابد.

سروری در ادامه گفت: براساس اعلام وزارت کشور، هزینه های جاری باید ۶۰ درصد و هزینه های عمرانی ۴۰ درصد باشد. در حال حاضر هزینه ها به ۷۰ درصد و عمرانی به ۳۰ درصد تبدیل شده است و باید برای ترمیم این شرایط و بازگشت به ۶۰ و ۴۰ درصد کمک شود.

رئیس شورای عالی استان های کشور تاکید کرد که نگاه قانون گذار بر شورا نبوده، بلکه بر مدیریت شهری و حکمرانی محلی بوده است.

لذا می طلبد که مقامات کشوری و استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها براساس حدود آنها باشند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد