ارشیو برچسب : اداره صنعت

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اوز در طرح بازگشایی مدارس برتر شد

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اوز در بین شهرستان های استان فارس در طرح بازگشایی مدارس برتر شد. به گزارش پسین اوز، ابراهیم ماهوری رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اوز دراین باره گفت: یکی از برنامه های نظارتی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان برگزاری طرح های نظارتی در ایام خاص منجمله طرح بازگشایی مدارس می باشد ...

ادامه مطلب »