ارشیو برچسب : با پیگیری های انجمن نواندیشان مانیتور قلبی، به بیمارستان اهداء شد

با پیگیری های انجمن نواندیشان مانیتور قلبی به بیمارستان اهداء شد

به گزارش پسین اوز، و به نقل از دبیر انجمن نواندیشان یکدستگاه مانیتور سینترال قلبی به بیمارستان امیدوار اهداء شد. ساسان پیرزاد گفت: با همکاری فرهاد کریما نماینده خیرین یکدستگاه مانیتور قلبی به ارزش ۲۲۰ میلیون ریال خریداری و در اختیار بیمارستان قرار گرفت. پیرزاد افزود: هزینه خرید مانیتور قلبی به همت آقای محمود حاج ابراهیم کریما و سرکار خانم ...

ادامه مطلب »