ارشیو برچسب : بهزیستی اوز به اداره ارتقا ء یافت

بهزیستی اوز به اداره ارتقا ء یافت

 به گزارش پسین اوز وبه نقل از فرماندار شهرستان اوز نمایندگی بهزیستی به اداره بهزیستی ارتقاء وخانم اسدی به سمت سرپرست اداره منصوب شد ، در آئین ارتقاء وتقدیم حکم سرپرستی اداره ، معصومه فروتن معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان فارس حضور داشت وعلی اصغر علی پور : فرماندار شهرستان اوزدر این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از همراهی ...

ادامه مطلب »