ارشیو برچسب : تخلفات انتخاباتی بررسی می شود

تخلفات انتخاباتی بررسی می شود

به گزارش پسین اوز، و به نقل از رئیس هیات بازرسی انتخابات شهرستان اوز، تخلفات انتخاباتی مانند تبلیغات پیش از موعد در فضای مجازی یا حقیقی، تبلیغ له یا علیه اشخاص بررسی و با متخلفان برخورد قانونی می شود. محمد دهقان افزود: در سومین نشست هیات بازرسی که با حضور حمیدرضا فرازنده (دبیر) و عزیز اله دال خان (عضو) در ...

ادامه مطلب »