ارشیو برچسب : تسهیلات و امتیازات در ازدواج و فرزند آوری بیشتر

تسهیلات و امتیازات در ازدواج و فرزند آوری بیشتر

به منظور حمایت از زوج های جوان در آستانه ازدواج، پیشگیری و درمان ناباروری، حمایت در دوران شیردهی، حمایت از خانواده ها در تولد و معیشت فرزندان، حمایت از مادران شاغل و غیرشاغل، حمایت از مادران دانشجو، اعطای تسهیلات مالی در مسکن، شغل، آموزشی و مشوق های اقتصادی، دولت قانونی به نام «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت » ...

ادامه مطلب »