ارشیو برچسب : تور روستاگردی کمیسیون فرهنگی شورا

تور روستاگردی کمیسیون فرهنگی شورا 

تور روستاگردی کمیسیون فرهنگی شورا کمیسییون فرهنگی شورا در نوروز ۹۸ در تاریخ های ۷و ۸و ۹ فروردین ماه تصمیم به تور روستاگردی منطقه اوز گرفتند که مردم به خوبی از این اقدام که اولین بار در شهر اوز صورت می گرفت، استقبال کردند. و از روستاهای بخش اوز با هماهنگی هایی که با مسولین آن روستا از قبل صورت ...

ادامه مطلب »