ارشیو برچسب : نشریات عزت اله الوندی

الوندی و خوشکار در دفتر پسین اوز

عزت اله الوندی شاعر، نویسنده و روزنامه نگار به اتفاق شادی خوشکار نویسنده و خبرنگار گزارش نویس روزنامه یومیه شهروند صبح امروز پس از بازدید از کتابخانه بانو از دفتر پسین اوز بازدید و باچگونگی انتشار نشریه و بویژه نحوه معرفی کتاب در هر شماره و افزایش سرانه مطالعه از این طریق آشنا شدند. الوندی اظهار داشت: این طرح بسیار ...

ادامه مطلب »