ارشیو برچسب : کمیته حمایت از ورزش و ورزشکاران اوز اعلام موجودیت کرد* د

کمیته حمایت از ورزش و ورزشکاران اوز اعلام موجودیت کرد

*کمیته حمایت از ورزش و ورزشکاران اوز اعلام موجودیت کرد*  در راستای نقش سازنده و موفق نهادعمومی و غیردولتی انجمن نواندیشان اوز ، این انجمن بادعوت تنی چند از صاحب نظران عرصه ورزش شهر اقدام به تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته حمایت از ورزش و ورزشکاران اوز به هدف هم اندیشی و همگرای برای کمک به رشد و توسعه ...

ادامه مطلب »