ارشیو برچسب : ۲۱/۴ میلی متر باران ادامه دار در اوز

۲۱/۴ میلی متر باران ادامه دار در اوز

 بارش باران تا ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ در شهر اوز برابر ۲۱/۴ میلی متر گزارش شده است. به گزارش پسین اوز و به نقل از کارشناس هواشناسی محلی و به استناد دستگاه دیجیتالی آماتوری، از نخستین ساعات بامداد روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ بارش باران آغاز و تا ساعت ۸ صبح ۲۱/۴ میلی متر ...

ادامه مطلب »