ارشیو برچسب : 11 میلی متر باران

۱۱ میلی متر باران

امروز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۳ یازده میلی متر باران در شهر اوز نازل شد. به گزارش پسین اوز و به نقل از کارشناس هواشناسی محلی در روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ جمعاً ۱۱ میلی متر باران در اوز باریدن گرفت. اردشیر شفائی افزود: دمای هوا ۱۵/۵ درجه سانتی گراد و میزان رطوبت ۹۰ درصد بوده است. وی ...

ادامه مطلب »