ارشیو برچسب : 126 هزار نفر عضو شوراهای شهر و روستا هستند

۱۲۶ هزار نفر عضو شوراهای شهر و روستا هستند

مقامات استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها براساس حدود آنها هستند. به گزارش پسین اوز و به نقل از پایگاه خبری شهر، رئیس عالی استان گفت: طبق اصل ۱۰۱ قانون اساسی برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری برای برنامه های رفاهی و عمرانی و اجرایی هماهنگ این برنامه ها شورا تشکیل شود، که نحوه تشکیل آن را قانون معین ...

ادامه مطلب »