کتابخانه

دست هایت منتشر شد

دفتر شعر دست هایت سروده راضیه حقیقت چاپ و منتشر شد. این کتاب در ۱۰۲ صفحه در موضوع شعر فارسی در یک هزار نسخه با بهای ده هزار تومان منتشر شده است. در کتاب دست هایت در دو دفتر به ترتیب دفتر اول شامل ۳۳ سروده و ترانه و در دفتر دوم ۱۴ شعر نو چاپ شده است. قطع کتاب ...

ادامه مطلب »