ارشیو برچسب : افزودن ۴ دستگاه آمبولانس به اورژانس لارستان

افزودن ۴ دستگاه آمبولانس به اورژانس های فیشور، کوره و کورده

با پیگیری های دانشکده علوم پزشکی لارستان محقق شد افزودن ۴ دستگاه آمبولانس به اورژانس لارستان به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی لارستان، پس از پیگیری‌های انجام شده توسط این دانشکده، در مرحله اول ۴ دستگاه آمبولانس به اورژانس لارستان تعلق گرفت. دکتر کریمی، رییس دانشکده علوم پزشکی لارستان با اشاره به این موضوع اظهار داشت: ۳ دستگاه از ...

ادامه مطلب »