ارشیو برچسب : دهم مهرگرامی باد

دهم مهرگرامی باد

دهم مهرماه در تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم اوز روزی مهم و جاودانی است. ما این روز را گرامی و ارزشمند تلقی کرده و برای آن احترام قائلیم. تک تک اهالی بخش سابق اوز روز دهم مهر ۹۸ را فراموش نکرده و در تقویم فرهنگ مردم به ثبت خواهد رسید. دهم مهر روز اوز است. روزی که دولتمردان تدبیر ...

ادامه مطلب »