آشنایی با منادیان وحدت – شیخ محمود شلتوت

در ادامه بحث منادیان وحدت و معرفی شیخ محمد عبده این بار شیخ محمود شلتوت را معرفی می کنیم.

طلایه داران وحدت به ویژه در جهان اسلام با نگاهی کلان و جامع به مبانی و جهان اسلام نقش مهمی در ایجاد وحدت داشته اند. که در این میان می توان نقش شیخ محمود شلتوت را مهمتر و چشمگیرتر دانست.

 شیخ شلتوت اهل کشور مصر است که در سال ۱۳۸۳ هجری قمری به ریاست دانشگاه بزرگ الازهر قاهره رسید. او در دانشگاه الازهر سعی کرد تعصبات مذهبی و فرقه ای را کم رنگ کند. علامه شلتوت در ابتدای ریاستش بر دانشگاه الازهر در پاسخ خبرنگاری گفت: مهمترین هدف اساسی این دانشگاه بزرگ اسلامی، پیکار با تعصبات و تحقق و بررسی  علوم دینی در محیطی پر از برادری و صفا و صمیمت است. تدریس فقه شیعه در کنار مذاهب چهارگانه اهل سنت را برقرار کرد. با فتوای تاریخی خود درباره مذهب شیعه نام خود را در عالم اسلام جاودانه ساخته و بزرگترین گام را در راه وحدت شیعه و سنی برداشت.

شیخ شلتوت به باز بودن باب اجتهاد اعتقاد داشت و پیوسته اعلام می کرد که نیاز امروز در فقه و عقاید دین غیر از نیاز دیروز است. این منادی وحدت ۷ اثر از خود به جای گذاشت.

وی یکی از موسسان دارالتقریب در سال ۱۳۶۰ هجری قمری در مصر بود.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد