با پیگیری های انجمن نواندیشان مانیتور قلبی به بیمارستان اهداء شد

به گزارش پسین اوز، و به نقل از دبیر انجمن نواندیشان یکدستگاه مانیتور سینترال قلبی به بیمارستان امیدوار اهداء شد.

ساسان پیرزاد گفت: با همکاری فرهاد کریما نماینده خیرین یکدستگاه مانیتور قلبی به ارزش ۲۲۰ میلیون ریال خریداری و در اختیار بیمارستان قرار گرفت.

پیرزاد افزود: هزینه خرید مانیتور قلبی به همت آقای محمود حاج ابراهیم کریما و سرکار خانم فاطمه کریما تامین و پرداخت شده است که مسئولان و مردم از اقدام خیرخواهانه خانواده کریما سپاسگزاری کردند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد