تخلفات انتخاباتی بررسی می شود

به گزارش پسین اوز، و به نقل از رئیس هیات بازرسی انتخابات شهرستان اوز، تخلفات انتخاباتی مانند تبلیغات پیش از موعد در فضای مجازی یا حقیقی، تبلیغ له یا علیه اشخاص بررسی و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

محمد دهقان افزود: در سومین نشست هیات بازرسی که با حضور حمیدرضا فرازنده (دبیر) و عزیز اله دال خان (عضو) در تالار فرمانداری شهرستان اوز برگزار شد مقرر گردید که بازرسان شعب نیز تعیین شوند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد