تقدیر و تشکر فرزندان دکتر شفائی وفامیلهای وابسته


با نهایت احترام وعرض سپاس، بدینوسیله مراتب تقدیر وتشکر خود را از یکایک بزرگواران وعزیزانی که در مراسم خاکسپاری وختم مادر عزیزمان، زنده یاد شادروان « کبری پرندک» ( همسر مرحوم دکتر محمد رفیع شفائی)شرکت فرموده ویا با تماس تلفنی، ارسال پیام وتاج گل التیامی بر اندوهمان بوده اید ، صمیمانه سپاسگزاری می نمائیم واز درگاه احدیت برای تمامی بزرگواران وعزیزان ،سلامتی وتوفیق روز افزون خواهانیم .
فرزندان دکتر شفائی وفامیلهای وابسته


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد