جشنواره بازی های بومی و محلی

جشنواره بازی های بومی و محلی هشتم فروردین در ورزشگاه شهدای اوز به همت کمیسیون فرهنگی شورای شهر اوز و با همکاری شورای بخش برگزار شد.


این برنامه که با حضور مسئولان و مردم بخش اوز همراه بود شامل بازی های بومی و محلی از قبیل: دارچکل توسط روستاهای فیشور و هیرم، دار زور توسط روستای هیرم،دارتوپه توسط روستاهای کهنه و شهرک،یلختر توسط روستای اسلام آباد و پرتاب دیسک و نیزه توسط شهر اوز بود.
این بازی ها به صورت نمادین اجرا و از هر گروه یک نفر مختصر در مورد بازی توضیحاتی می داد.


سید یوسف حسینی رییس اداره ورزش و جوانان نیز توضیحاتی در مورد چگونگی اجرای این برنامه دادند.
شایان ذکر است که مجری این برنامه بهرام رفیعی بود.

در آخر به همه شرکت کنندگان کتاب و لوح سپاس  داده شد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد