خط انتقال آب سد سلمان فارسی نوسازی و تعویض شد

ظرفیت آبرسانی خط انتقال آب سد سلمان فارسی به جنوب استان فارس ارتقاء یافت.

به گزارش پسین اوز و به نقل از پیام خبر، مدیرعامل شرکت آبفا فارس از ارتقاء سطح امنیت و ظرفیت آبرسانی خط انتقال آب سد سلمان فارسی به جنوب استان با عملیات نوسازی و تعویض بخشی از این خط خبر داد.

علی جان صادق پور گفت: با توجه به اینکه هر ساله پس از بارندگی بخشی از خط انتقال آب سد سلمان فارسی به شهرها و روستاهای جنوب فارس بر اثر سیلاب و پدیده گالی دچار آب بردگی می شود که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تعمیر و بازسازی، استمرار خدمات آبرسانی به ۱۰ شهر و ۴۰ روستای تحت پوشش آبرسانی با تهدید جدی مواجه می شود. لذا با اعتباری معادل ۴۵۰ میلیارد ریال در عمق ۵ متری در کف بسترگالی و در فاصله ۴ متری از خط انتقال فعلی عملیات نوسازی با تعویض ۲ هزار متر لوله مقاوم چدن داکتیل هزار میلی متری در حومه خنج،  لوله در حال اجراست و انتظار است تا ماه آینده این خط در مدار بهره برداری قرار گیرد.

خط انتقال آب سد سلمان فارسی به جنوب فارس شامل خط آبرسانی به طول ۲۲۰ کیلومتر از تصفیه خانه آب حضرت ابیطالب (ع) واقع در قیروکارزین به ۱۰ شهر لار، اوز، گراش، خنج، قیر، فتح آباد، امام شهر، خور، لطیفی، فیشور و ۴۰ روستای واقع در مسیر آبرسانی می شود.

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد