دو باشگاه کتابخوانی برکه و کابری به مرحله نهائی کشور راه یافتند

به گزارش پسین اوز، و به نقل از مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی، دو باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان برکه با تسهیلگری، مهدا بذرافشان از اوز و کابری فیشور به مرحله نهائی سومین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان راه یافتند.

سومین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان با حضور ۱۵ هزار باشگاه کتابخوانی از یک هزار و ۷۴۶ شهر و روستای کشور در حال برگزاری است، که پس از داوری در استان ۵ اثر به تهران ارسال شده است و در نتیجه ۲۱ باشگاه به عنوان نامزد نهایی و در بخش استمرار ۵ باشگاه به عنوان نامزد نهائی معرفی شدند.

اختتامیه سومین دوره جام باشگاهای کتابخوانی کودک و نوجوان در ۱۴ اسفند ۹۷ در پردیس سینمائی باغ کتاب کودک تهران در ساعت ۱۰ صبح برگزار و از برگزیدگان تقدیر می شود. امسال باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان برکه اوز با تسهیلگری مهدا بذرافشان و کابری فیشور با تسهیلگری الهام عبدی و آرزو کریمی به مرحله نهائی راه یافتند که هفته آینده باشگاه برتر معرفی خواهد شد.

پسین اوز این موفقیت را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اوز، خانم ها مهدا بذرافشان، آرزو کریمی و الهام عبدی تبریک می گوید.

سال گذشته باشگاه پروانه ها از اوز با تسهیلگری معصومه هرمی به عنوان باشگاه برتر انتخاب شد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد