رئیس هیات کاراته شهرستان اوز اسامی مربیان مورد تایید بخش بانوان را اعلام کرد

ساسان پیرزاد رئیس هیات کاراته شهرستان اوز روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲ با بیان هدف هیات کاراته در راستای پیشرفت و سالم سازی رشته کاراته در بخش بانوان گفت: فقط خانمها سنسی مهرنوش حاجیان و سنسی فاطمه خدیوی مجوز فعالیت در رشته های کیوکوشین کاراته و شوتوکان را در سطح شهرستان اوز و با تاییدیه فنی و رسمی هیات کاراته دارند.

وی همچنین ادامه داد: افرادی که بدون مجوز در سطح شهرستان فعالیت نمایند تمام جوانب تخلف اعم از حضور در تمرینات و شرکت بدون مجوز در مسابقات ورزشی و همچنین درصورت بروز هرگونه حادثه یا صدمات بدنی به عهده افراد شرکت کننده در این باشگاه‌های بدون مجوز و مسؤل باشگاه می باشد. مسابقات و تبلیغات بر عهده خودشان می‌باشد و مکان هایی که بدون مجوز قانونی در آن فعالیت انجام می گردد با آنها بصورت قانونی برخورد خواهد شد.

 وی با رضایت از حضور بانوان و پیشرفت آنها در مسابقات اعلام نمود حدود ۱۵۰ کاراته کا در سطح شهرستان فعالیت دارند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد