راستگو نماینده استان در هیات حل اختلاف شهرستان

به گزارش پسین اوز، و به استناد نامه شماره ۵۶/۴۲/۳۴۱۸۵/۹۶ مورخ ۹۶/۱۱/۱مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس جعفر راستگو نماینده شورای اسلامی شهر اوز در شهرستان لارستان و نماینده شهرستان در استان فارس به عنوان نماینده شورای اسلامی استان فارس در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای شهرستان لارستان معرفی شده است.

گفتنی است که هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای لارستان متشکل از جلیل حسنی حقیقی فرماندار ویژه لارستان، انصاری رئیس دادگستری لارستان و جعفر راستگو نماینده شورای استان می باشد.

پسین اوز این موفقیت را به آقای راستگو تبریک عرض نموده وبرای ایشان آرزوی موفقیت بیشتر دارد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد