سامانه بارشی ۷ میلی متری رفت

سامانه بارشی اخیر از شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲تا صبح جمعه ۱۳بهمن با ریزش ۷/۲ میلی متر باران در شهر اوز منطقه را ترک کرد.

به گزارش پسین اوز و به نقل از کارشناس محلی هواشناسی، یک سامانه بارشی که از شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ وارد آسمان جنوب فارس شده بود، تا ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۴/۷میلی متر باران نازل کرد.

اردشیر شفائی گفت: سامانه ادامه داشت به طوریکه تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه میزان باران به ۵ میلی متر رسید. تا ساعت ۱۹ همان روز میزان بارش به ۶ میلی متر رسید.

شفائی افزود: مجموع  بارش تا ساعت پایانی روز پنجشنبه ۱۲ بهمن۱۴۰۲ به ۷/۲ میلی متر رسید.

 وی در پایان اظهار داشت: مجموع بارندگی در سال ۱۴۰۲ در شهر اوز به ۵۰/۲ ودر سال زراعی جاری به ۱۷/۷ میلی متر افزایش وتا هفته آینده بارش باران نداریم.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد