عیدانه سامانه بارشی برای اوز ۱۴ میلی متر باران


به گزارش پسین اوز وبه نقل از اردشیر شفائی ودستگاه آماتوری دیجیتال متعلق به وی ، ظرف روزهای سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وچهارشنبه یکم فروردین ۱۴۰۳ جمعا ۱۴ میلیمترباران در مرکز شهرستان اوز نازل شد.جمع بارندگی در سال زراعی جاری ۳۵/۳ ودر سال ۱۴۰۲ به ۶۵/۳ و در سال ۱۴۰۳ به ۶/۱ میلی متر رسید . یعنی در روز چهارشنبه اول فروردین در شهر اوز ۶/۱ میلی متر باران باریده است .

 

شفائی گفت : این سامانه از فضای منطقه رخت بر بست وانتظار ۲ سامانه جدید بارشی در روزهای جمعه ۳ ودوشنبه ۶ فروردین را داریم که سامانه دوشنبه پر بارش است .وی در پایان افزود: بدیهی است احتمال تغییرات وجود دارد.


1 دیدگاه

  1. معلم از اوز

    با تشکر از آقای شفایی ولی چرا در اوز از اطلاعات ایستگاه هواشناسی رسمی دولتی ( اقلیم شناسی. خودکار ) استفاده نمیشود با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد