لزوم تبدیل پروانه کسب کاغذی به شناسه یکتا

تمامی دارندگان پروانه های کسب و کار، تمامی دارندگان پروانه های کسب کاغذی مکلف هستند مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت نمایند.

به گزارش پسین اوز و به نقل از روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اوز، ماهوری رئیس اداره صمت شهرستان اوز در این خصوص اظهار داشتند: براساس تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تمامی دارندگان پروانه های کسب و کار، تمامی دارندگان پروانه های کسب کاغذی و صادره قبل از اجرای این قانون مکلف هستند مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت نمایند و آن دسته از کسب و کارهایی که پس از لازم الاجرا شدن این تبصره شناسه یکتا را نداشته باشند به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب شده و از ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در جریان امور مالی، بانکی، مالیاتی، بیمه ای و… با مشکل مواجه خواهند شد.

لذا به تمامی صنوف و فعالین اقتصادی فاقد شناسه یکتا در شهرستان توصیه می گردد به منظور پیشگیری از ایجاد مشکل در امورات فوق الذکر و همچنین با توجه به قرصت محدود تبدیل پروانه های کسب کاغذی به شناسه یکتا تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری و جلوگیری از تضییع حقوق کسبه محترم شهرستان، شایسته است نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نمایند.

 

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد